• Region
 • Asia
 • Indonesia
 • Vietnam
 • Thailand
 • Language
  • English
  • English
  • Bahasa
  • English
  • Vietnamese
  • English
  • Thai

PRIVACY POLICY

                                                

Trang thông tin điện tử trực tuyến www.jrnbaasia.com/vn_VN và các trang thông tin điện tử, ứng dụng hoặc dịch vụ trên thiết bị di động (sau đây được gọi riêng là "Trang thông tin điện tử" và gọi chung là "các Trang thông tin điện tử") hiện đang được Bên điều hành Make Technology Inc.  ("Bên điều hành ") điều hành theo thỏa thuận với NBA Properties, Inc. (sau đây được gọi là "NBAP", cùng với Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia (“NBA”), NBA Media Ventures, LLC và NBA Asia, Limited được gọi chung là "các Pháp nhân NBA") (các Pháp nhân NBA và Bên điều hành sau đây được gọi chung là "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi"). 

Chúng tôi theo đây cam kết bảo vệ các thông tin cá nhân của quý vị trên các Trang thông tin điện tử. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này (sau đây được gọi là "Chính sách") trình bày những thông tin sẽ được chúng tôi thu thập thông qua các Trang thông tin điện tử, các công việc mà chúng tôi sẽ thực hiện đối với các thông tin này và các biện pháp bảo vệ mà chúng tôi áp dụng để bảo vệ các thông tin này. Xin lưu ý rằng Chính sách này chỉ áp dụng cho các thông tin được thu thập thông qua các Trang thông tin điện tử. Chính sách này không áp dụng cho các thông tin khác được thu thập hoặc có được thông qua các hình thức khác bởi các thành viên của Tập đoàn NBA (như được định nghĩa dưới đây).

Trước khi quý vị cung cấp bất kỳ thông tin nào cho các Trang thông tin điện tử, xin vui lòng đọc Chính sách này để hiểu về cách thức mà chúng tôi sẽ xử lý thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị. Bằng việc sử dụng bất kỳ tính năng nào của các Trang thông tin điện tử, quý vị nhất trí với việc thu thập và sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị như được đề cập trong Chính sách này và các sửa đổi, nếu có, mà chúng tôi có thể thực hiện theo toàn quyền quyết định của mình cũng như việc thu thập, xử lý và lưu giữ các thông tin này tại Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Hoa Kỳ và các quốc gia khác, nếu áp dụng. Nếu quý vị không nhất trí với Chính sách này, xin vui lòng không sử dụng các Trang thông tin điện tử. Việc quý vị sử dụng bất kỳ tình năng nào của các Trang thông tin điện tử biểu thị quý vị chấp thuận Chính sách này và việc thu thập và sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị theo quy định của Chính sách này.

Chúng tôi khuyến cáo các bậc cha mẹ và những người giám hộ cần hướng dẫn trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi sử dụng các Trang thông tin điện tử. Chúng tôi khuyên các bậc cha mẹ và những người giám hộ của trẻ vị thành niên nên đọc Chính sách này và các bậc cha mẹ của trẻ vị thành niên phải đưa ra chấp thuận và hướng dẫn trước khi trẻ vị thành niên cung cấp thông tin cá nhân cho các Trang thông tin điện tử. Chúng tôi sẽ không cố ý thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của trẻ em dưới 15 tuổi. Nếu chúng tôi phát hiện ra rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 15 tuổi nhưng chưa nhận được mẫu chấp thuận đã được xác minh của cha mẹ, chúng tôi sẽ thực hiện các công việc để xóa bỏ thông tin này ngay khi có thể. Chúng tôi có thể có toàn quyền quyết định hạn chế trẻ em dưới 15 tuổi tham gia vào một số tính năng trên các Trang thông tin điện tử. Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin về chính sách của các Trang thông tin điện tử liên quan đến trẻ em, xin vui lòng đọc Mục 14 (Lưu ý dành cho các bậc cha mẹ) dưới đây.

Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách này có ảnh hưởng quan trọng đến các hoạt động của chúng tôi liên quan đến thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi trước đó đã thu thập của quý vị, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị trước 14 ngày về những thay đổi đó thông qua hình thức đánh dấu nội dung thay đổi trên các Trang thông tin điện tử của chúng tôi. Quý vị có quyền dừng việc sử dụng các Trang thông tin điện tử của chúng tôi tại bất kỳ thời điểm nào. Do Chính sách này có thể thay đổi tại từng thời điểm, quý vị cần định kỳ xem lại Chính sách này, đặc biệt trước khi quý vị cung cấp thêm bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào. Việc quý vị tiếp tục sử dụng các Trang thông tin điện tử và cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân cho chúng tôi sau khi kết thúc thời hạn thông báo 14 ngày kể trên sẽ là dấu hiệu biểu thị việc quý vị nhất trí với những thay đổi này.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc yêu cầu nào liên quan đến Chính sách này hoặc hoạt động thông tin của các Trang thông tin điện tử, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử tại contact@jrnbaasia.com hoặc gửi thư cho chúng tôi đến địa chỉ Room 3101, The Lee Gardens, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong, Người nhận: Jr. NBA Asia Fan Relations (Bộ phận quan hệ với người hâm mộ Jr. NBA tại Châu Á).  

 

1. Các tổ chức thu thập thông tin

Thông tin được thu thập thông qua các Trang thông tin điện tử được thu thập thay mặt cho và có thể được chia sẻ với tất cả các thành viên của "Tập đoàn NBA," bao gồm nhưng không giới hạn ở các Pháp nhân NBA, WNBA Enterprises, LLC ("WNBAE"), NBA Development League, LLC, mỗi đội bóng rổ của NBA, WNBA và D-League và mỗi công ty mẹ và công ty liên kết tương ứng của họ.

 

2. Các thông tin nhận dạng cá nhân và thông tin nào khác sẽ được thu thập

Như đã đề cập ở trên, các Trang thông tin điện tử không cố tình thu thập thông tin nhận dạng cá nhân của trẻ em dưới 15 tuổi. Xin vui lòng xem Mục 14 (Lưu ý dành cho các bậc cha mẹ) nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách của chúng tôi liên quan tới trẻ em.

Đối với những người đã đủ 18 tuổi trở lên, các Trang thông tin điện tử sẽ thu thập thông tin nhận dạng cá nhân cần thiết để cho phép người dùng sử dụng một số tính năng và tham gia vào một số giao dịch của các Trang thông tin điện tử (như liên quan tới việc đăng ký tham gia chương trình của Jr. NBA, nhận thư thông báo, các trò chơi, các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng, các chương trình khuyến mại vv...). Thông tin này có thể thay đổi nhưng thông thường sẽ bao gồm họ và tên của quý vị, địa chỉ nhận thư (bao gồm thành phố, mã bưu điện và quốc gia), ngày sinh, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại liên lạc, tên trường, trình độ chơi bóng rổ, đội và cầu thủ bóng rổ yêu thích và nếu thích hợp, thông tin về khả năng huấn luyện (như trình độ, số năm kinh nghiệm).

Quý vị cũng có thể phải cung cấp các thông tin bổ sung như thông tin về sở thích và hoạt động sử dụng các sản phẩm, chương trình và dịch vụ khác nhau của quý vị. Quý vị cũng có thể  được yêu cầu cung cấp một tên thành viên và mật khẩu duy nhất để truy cập và sử dụng một số tính năng của các Trang thông tin điện tử. Quý vị cũng có thể lựa chọn cung cấp cho chúng tôi các thông tin nhận dạng cá nhân khác, như các thông tin trong hồ sơ của quý vị. Nếu quý vị cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân theo hình thức này, xin lưu ý rằng những thông tin này có thể được công khai cho công chúng. Để tùy chỉnh tốt hơn và nâng cao kinh nghiệm sử dụng của quý vị với tư cách người dùng, chúng tôi có thể kết hợp thông tin mà quý vị cung cấp với những thông tin bổ sung (bao gồm các cập nhật về địa chỉ nhận thư và dữ liệu về nhân khẩu học) mà chúng tôi có được từ các nguồn công khai hoặc các bên thứ ba có uy tín. Thông tin được kết hợp với thông tin nhận dạng cá nhân trở thành và được xem như thông tin nhận dạng cá nhân theo quy định của Chính sách này.

Các Trang thông tin điện tử cũng có thể thu thập các thông tin ẩn danh, không mang tính nhận dạng hoặc không nhằm nhận dạng quý vị, bao gồm nhưng không giới hạn ở mạng lưới và địa chỉ giao thức Internet (IP), loại trình duyệt mà quý vị đang sử dụng (như Firefox, Internet Explorer, Safari), loại hệ điều hành mà quý vị đang sử dụng (như Microsoft Windows, MacOS), tên miền của nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc dịch vụ không dây, loại và/hoặc "tên thiết bị" của các thiết bị cầm tay hoặc thiết bị di động mà quý vị đang sử dụng (như iPhone, Galaxy), mạng di động, các trang mà quý vị đã truy cập trên các Trang thông tin điện tử, các trang thông tin điện tử mà quý vị truy cập trước và sau khi quý vị truy cập vào một trang trên các Trang thông tin điện tử, thông tin chung về vị trí (như thành phố và/hoặc quốc gia), nội dung quý vị đã truy cập và các quảng cáo mà quý vị đã xem và/hoặc mở xem. Các Pháp nhân NBA, Bên điều hành và các nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba, các nhà quảng cáo, các mạng và nền tảng quảng cáo, các đại diện/đại lý và/hoặc đối tác của chúng tôi có thể sử dụng thông tin nêu tại mục này để cải tiến thiết kế và nội dung của các Trang thông tin điện tử tương ứng của chúng tôi (và của họ) và các các ưu đãi khác khác, gửi tin tiếp thị và quảng cáo có mức độ liên quan nhiều hơn, cho phép chúng tôi xác định kinh nghiệm sử dụng Internet của quý vị và thực hiện các phân tích.

Nếu quý vị truy cập các Trang thông tin điện tử từ một thiết bị di động hoặc sử dụng dịch vụ khác, khi chúng tôi làm việc với một đối tác (như một nền tảng quảng cáo di động), quý vị có thể được yêu cầu chia sẻ thông tin về vị trí địa lý của quý vị với chúng tôi để chúng tôi có thể tùy chỉnh kinh nghiệm sử dụng của quý vị trên các Trang thông tin điện tử. Quý vị sẽ có thể tắt tính năng thu thập các dữ liệu này tại bất kỳ thời điểm nào thông qua việc truy cập vào các cài đặt bảo mật thông tin cá nhân trên thiết bị di động hoặc ứng dụng di động của quý vị. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin này và các thông tin không mang tính nhận dạng cá nhân với thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi đã thu thập, bao gồm để tùy chỉnh kinh nghiệm sử dụng các Trang thông tin điện tử của người dùng.

Ngoài ra, tại từng thời điểm, các Trang thông tin điện tử có thể thu thập ý kiến của quý vị (như để xác định sở thích và sự không thíchcủa quý vị nhằm cung cấp cho quý vị sản phẩm hoặc ưu đãi tốt hơn). Các khảo sát này luôn mang tính tùy chọn và quyết định không tham gia khảo sát sẽ không ảnh hưởng tới tư cách người dùng các Trang thông tin điện tử của quý vị.

Thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi yêu cầu quý vị cung cấp mang tính tùy chọn. Tuy nhiên, nếu quý vị lựa chọn không cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi yêu cầu, quý vị có thể không đăng ký được tư cách người dùng các Trang thông tin điện tử của chúng tôi và chúng tôi có thể không cung cấp cho quý vị quyền truy cập vào toàn bộ các sản phẩm, dịch vụ và các Trang thông tin điện tử của chúng tôi.

Các dịch vụ truyền thông xã hội và các nền tảng của bên thứ ba khác. Quý vị cũng có thể tham gia vào các nội dung của chúng tôi như các vi-đê-ô, trò chơi, ứng dụng và các ưu đãi khác trên hoặc thông qua các nền tảng của bên thứ ba hoặc các dịch vụ truyền thông xã hội như Facebook và các plug-in truyền thông xã hội, tích hợp và ứng dụng của Tập đoàn NBA hoặc bên thứ ba. Khi quý vị tham gia vào nội dung của chúng tôi trên hoặc thông qua các dịch vụ truyền thông xã hội hoặc các nền tảng, plug-in, tích hợp và ứng dụng của bên thứ ba khác, quý vị có thể cho phép chúng tôi truy cập vào một số thông tin của từ hồ sơ trên phương tiện truyền thông xã hội của quý vị (như tên, địa chỉ thư điện tử, giới tính, ngày sinh, nơi cơ trú, tên truy cập vào nền tảng của bên thứ ba hoặc dịch vụ truyền thông xã hội, ảnh và vi-đê-ô của quý vị, danh sách bạn bè hoặc người quen của quý vị, những người mà quý vị theo dõi và/hoặc theo dõi quý vị, các bài đăng của quý vị hoặc lựa chọn “thích” của quý vị) để gửi nội dung hoặc như một phần trong hoạt động điều hành ứng dụng. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin không mang tính nhận dạng cá nhân (như nội dung đã xem, thành tích chơi chò trơi, các điểm số cao và thông tin về quảng cáo trong nội dung mà quý vị đã xem hoặc đã mở) từ hoạt động tương tác với nội dung của chúng tôi của quý vị. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin mà chúng tôi có được từ các nền tảng của bên thứ ba hoặc các dịch vụ truyền thông xã hội với thông tin mà chúng tôi có được trực tiếp thông qua các Trang thông tin điện tử hoặc từ các nguồn khác.

Khi quý vị cho phép chúng tôi truy cập thông tin từ tài khoản truyền thông xã hội hoặc tài khoản nền tảng của bên thứ ba của quý vị, chúng tôi có thể thực hiện các công việc như (1) gửi thông tin liên quan cho quý vị, (2) xác định kinh nghiệm truy cập trực tuyến của quý vị với chúng tôi tại và bên ngoài các Trang thông tin điện tử và (3) liên hệ với quý vị thông qua các dịch vụ truyền thông xã hội hoặc trực tiếp sử dụng thông tin liên hệ của quý vị. Với việc tham gia vào các nội dung của chúng tôi thông qua các dịch vụ truyền thông xã hội hoặc các nền tảng của bên thứ ba, quý vị nhất trí với việc sử dụng các thông tin này theo quy định của Chính sách này. Xin lưu ý rằng khi quý vị cung cấp thông tin cá nhân tại các mục được công khai cho công chúng của các dịch vụ truyền thông xã hội, các thành viên khác của các trang thông tin điện tử này có thể xem được các thông tin này và chúng tôi không thể ngăn chặn việc tiếp tục sử dụng các thông tin này của các bên thứ ba. Thông qua một số cài đặt về bảo mật thông tin cá nhân của các dịch vụ truyền thông xã hội và các nền tảng của bên thứ ba, quý vị có thể kiểm soát các thông tin mà quý vị chia sẻ và những đối tượng mà quý vị sẽ chia sẻ. Để biết thêm thông tin về cách thức các dịch vụ truyền thông xã hội và các nền tảng của bên thứ ba xử lý thông tin cá nhân của quý vị, xin vui lòng xem các chính sách bảo mật thông tin cá nhân và điều khoản sử dụng của họ.

Đề nghị xem mục 3 (Thông tin nhận dạng cá nhân và thông tin khác được sử dụng như thế nào) để biết thêm thông tin chi tiết về các hoạt động tiếp thị trực tiếp của chúng tôi.

Sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi khác. Các Trang thông tin điện tử sử dụng công nghệ "cookie" trên trình duyệt, các địa chỉ IP của người dùng và các công nghệ theo dõi khác để tùy chỉnh và nâng cao kinh nghiệm truy cập trực tuyến của quý vị trên các Trang thông tin điện tử. Chúng tôi cũng hợp tác với các bên thứ ba để giúp họ quảng cáo đến quý vị khi quý vị truy cập các trang thông tin điện tử khác hoặc ứng dụng di động, và đồng thời giúp họ thực hiện các phân tích về người dùng. Các công nghệ này cũng có thể được sử dụng để phân tích cách thức quý vị tương tác với các quảng cáo trên các Trang thông tin điện tử của chúng tôi và các trang khác và một cách khái quát hơn, để biết thêm về quý vị và các dịch vụ và ưu đãi mà quý vị có thể mong muốn nhận được. Chúng tôi trình bày về các công nghệ này trong nội dung dưới đây.

Các cookie trình duyệt là các mẩu thông tin được lưu giữ trong trình duyệt Internet trên máy tính của quý vị có chức năng tự động nhận dạng trình duyệt của quý vị để báo về máy chủ của chúng tôi bất cứ khi nào quý vị tương tác với các Trang thông tin điện tử. Công nghệ này là một tính năng chung của nhiều trang thông tin điện tử và cần thiết để giúp cho một số tính năng của các Trang thông tin điện tử có thể hoạt động đúng chức năng hoặc để cung cấp một dịch vụ trực tuyến cho quý vị (như đăng ký tham gia chương trình Jr. NBA). Chúng tôi cũng sử dụng các cookie hoặc các công nghệ theo dõi khác nhằm giúp chúng tôi hiểu và quản lý nội dung, các ưu đãi và quảng cáo được gửi cho quý vị trên các Trang thông tin điện tử và qua mạng Internet. Xin vui lòng xem Mục 6 (Quảng cáo trực tuyến) dưới đây để hiểu cách thức sử dụng các cookie trên các Trang thông tin điện tử nhằm hiển thị cho quý vị xem quảng cáo trên các Trang thông tin điện tử và trên mạng Internet. Chúng tôi có thể kết hợp thông tin mà chúng tôi có được thông qua việc sử dụng các cookie với các thông tin khác, bao gồm mã nhận dạng duy nhất mà chúng tôi đã cấp cho quý vị hoặc với thông tin mà chúng tôi có được từ các nguồn của bên thứ ba. Quý vị có thể tùy chỉnh các cài đặt trình duyệt trên máy tính của quý vị để thông báo cho quý vị biết khi cookie trình duyệt được gửi tới hoặc để từ chối toàn bộ các cookie trình duyệt.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng các đối tượng được lưu giữ nội bộ ("các ĐTLGNB") như các flash cookie và các công nghệ theo dõi lưu giữ phụ của khách hàng khác để lưu giữ thông tin liên quan đến một ứng dụng cụ thể (như liên quan tới một trò chơi hoặc vi-đê-ô trực tuyến, để theo dõi việc tham gia trong một cuộc thăm dò ý kiến, để ghi nhớ các cài đặt, sở thích và hoạt động sử dụng tương tự cho cookie trình duyệt hoặc thực hiện hoặc giúp cho các đối tác của chúng tôi thực hiện các quảng cáo, phân tích hiệu quả quảng cáo hoặc thực hiện các phân tích về người dùng, trang thông tin điện tử và thị trường). Tuy nhiên, chúng tôi không sử dụng các flash cookie để thay đổi các cài đặt trình duyệt của quý vị liên quan đến các sở thích của quý vị để phục vụ cho việc quản lý các cookie trình duyệt (ví dụ: chúng tôi không sử dụng các flash cookie để tạo lập lại một cookie trình duyệt đã bị người dùng xóa bỏ). Nếu quý vị muốn quản lý việc sử dụng các flash cookie lưu giữ thông tin về quý vị của chúng tôi, xin vui lòng truy cập Bảng cài đặt lưu giữ trên trang thông tin điện tử (Website Storage Settings Panel) tại nguồn định vị thống nhất tại địa chỉ http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html, có thể truy cập thông qua công cụ quản lý cài đặt Adobe Flash Player và lựa chọn các trang thông tin điện tử dẫn chiếu đến www.jrnbaasia.com/vn_VN. Quý vị cũng có thể quản lý các hoạt động sử dụng các flash cookie trên máy tính của quý vị thông qua Bảng cài đặt lưu giữ toàn cầu (Global Storage Settings Panel) tại nguồn định vị thống nhất tại địa chỉ http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager03.html trên công cụ quản lý cài đặt của Adobe.

Chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba, các nhà quảng cáo, các mạng và nền tảng quảng cáo, các đại diện/đại lý hoặc đối tác của chúng tôi cũng có thể sử dụng các “tập tin chỉ báo (web beacon)" hoặc clear .gifs hoặc các công nghệ tương tự là các mẩu mã nhỏ được đặt trên một trang thông tin điện tử để giám sát hành vi và thu thập dữ liệu về những người truy cập để xem trang thông tin điện tử. Ví dụ, các tập tin chỉ báo có thể được sử dụng để tính số người dùng truy cập vào một trang thông tin điện tử hoặc để gửi một cookie đến trình duyệt của một người truy cập vào xem trang đó. Các tập tin chỉ báo cũng có thể được sử dụng để cung cấp thông tin về tính hiệu quả của các chiến dịch gửi thư điện tử của chúng tôi (như tỷ lệ mở, bấm, chuyển thư).

Chúng tôi có thể làm việc với các bên thứ ba (như các nền tảng quảng cáo của bên thứ ba) để đồng bộ hóa các mã nhận dạng ẩn danh, duy nhất (như các mã nhận dạng gắn với các cookie) để làm cho mã nhận dạng duy nhất của các bên thứ ba đó phù hợp với mã nhận dạng của chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi có thể thực hiện việc này để tăng các điểm dữ liệu về một trình duyệt hoặc thiết bị duy nhất cụ thể và do đó cho phép chúng tôi hoặc các đối tác của chúng tôi gửi quảng cáo có nội dung liên quan hơn, phù hợp hơn với người dùng về các sản phẩm mà họ có thể quan tâm hoặc đồng bộ hóa tốt hơn, làm tốt hơn hoặc tối ưu hóa quảng cáo.

Đôi khi chúng tôi cũng sử dụng hoặc hợp tác với các nhà xuất bản hoặc các nền tảng đại diện cho nhà xuất bản hoặc nhà phát triển phần mềm sử dụng các Bộ công cụ phát triển phần mềm di động ("các BCCPTPM") để thu thập thông tin như các mã nhận dạng thiết bị di động (như các mã nhận dạng cho iOS, mã nhận dạng quảng cáo hoặc "IDFA" và mã nhận dạng cho Android, các mã nhận dạng quảng cáo trên Android) và thông tin liên quan đến cách thức các thiết bị di động tương tác với các Trang thông tin điện tử của chúng tôi và những người sử dụng các Trang thông tin điện tử. Các BCCPTPM này cung cấp mã máy tính mà các nhà phát triển phần mềm có thể đưa vào trong các ứng dụng của họ để cho phép hiển thị các quảng cáo, thu thập thông tin và thực hiện các dịch vụ hoặc phân tích liên quan. Chúng tôi có thể sử dụng công nghệ này để gửi hoặc giúp cho các đối tác của chúng tôi và các bên thứ ba khác gửi một số quảng cáo thông qua các ứng dụng và trình duyệt di động dựa trên thông tin liên quan tới thiết bị di động của quý vị. Nếu quý vị muốn đăng ký nhận các quảng cáo được làm cho phù hợp với quý vị theo hình thức này trên thiết bị di động của quý vị, xin vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn tại Mục 6 (Quảng cáo trực tuyến) dưới đây.

Chúng tôi xử lý như thế nào đối với các chỉ thị "Không theo dõi". Tại thời điểm này, các Trang thông tin điện tử không nhận dạng được các tín hiệu trình duyệt tự động liên quan đến cơ chế theo dõi, mà có thể bao gồm các chỉ thị “không theo dõi”. Tuy nhiên, quý vị có thể thay đổi các sở thích về bảo mật thông tin cá nhân của quý vị liên quan đến việc sử dụng các cookie và các công nghệ tương tự thông qua trình duyệt của quý vị. Quý vị có thể cài đặt trình duyệt của mình để chấp nhận tất cả các cookie, chặn một số cookie, yêu cầu phải có chấp thuận của quý vị trước khi một cookie được cài đặt trên trình duyệt của quý vị hoặc chặn tất cả các cookie.  Việc chặn tất cả các cookie sẽ ảnh hưởng đến hoạt động truy cập trực tuyến của quý vị và có thể hạn chế việc truy cập của quý vị vào một số tính năng trên các Trang thông tin điện tử. Để biết thêm thông tin về cách thức điều chỉnh các cài đặt này, xin vui lòng tham khảo mục "Trợ giúp" trên trình duyệt của quý vị.

Cookie và các công nghệ theo dõi khác của bên thứ ba. Ngoài Bên điều hành, các Trang thông tin điện tử cho phép các bên thứ ba có uy tín sử dụng các cookie, các tập tin chỉ báo và các công nghệ theo dõi khác để thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến và và những điều quý vị có thể  quan tâm. Chúng tôi sử dụng thông tin đó để thực hiện các phân tích về Trang thông tin điện tử, làm cho nội dung phù hợp với sở thích của quý vị hoặc thay mặt cho Tập đoàn NBA hoặc các đối tác của chúng tôi gửi các quảng cáo dựa trên sở thích cho quý vị qua mạng Internet. Ví dụ về các bên thứ ba này bao gồm nhưng không giới hạn ở Yahoo!, Google và Adobe.

Các bên thứ ba cũng có thể cài đặt các cookie của họ trên trình duyệt của quý vị khi quý  vị truy cập các Trang thông tin điện tử. Quý vị cần biết rằng các Trang thông tin điện tử nhìn chung không thể kiểm soát việc sử dụng các cookie hoặc các công nghệ theo dõi khác (hoặc việc sử dụng thông tin có được từ các cookie hoặc các công nghệ theo dõi khác) của các bên thứ ba sở hữu hoặc cung cấp dữ liệu, nội dung và dịch vụ cho các Trang thông tin điện tử hoặc quảng cáo trên các Trang thông tin điện tử. Xin vui lòng xem Mục 6 (Quảng cáo trực tuyến) để biết thêm về việc sử dụng các cookie của bên thứ ba cho mục đích quảng cáo trực tuyến và việc quý vị có thể hủy đăng ký cho phép các bên thứ ba sử dụng thông tin của quý vị theo hình thức này.

Xin vui lòng xem các chính sách bảo mật thông tin cá nhân của các trang thông tin điện tử khác mà quý vị là người dùng hoặc thành viên để biết thêm thông tin về các hoạt động của các trang này. Như đã đề cập ở trên, quý vị có thể tùy chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để cảm thấy thoải mái về việc sử dụng các cookie. Nếu quý vị từ chối các cookie của "bên thứ ba", quý vị có thể hạn chế khả năng thu thập thông tin về các hoạt động của quý vị trên các Trang thông tin điện tử của các bên thứ ba. Quý vị cũng có thể lựa chọn từ chối tất cả các cookie mặc dù việc này có thể hạn chế quý vị truy cập vào một số tính năng trên các Trang thông tin điện tử, bao gồm một số nội dung đã được làm cho thích ứng cho từng cá nhân.

Chúng tôi có thể phối hợp với một số công ty là bên thứ ba, bao gồm các công ty tham gia các Trang thông tin điện tử của chúng tôi có sử dụng các kỹ thuật khác ngoài các cookie HTTP để nhận dạng máy tính hoặc thiết bị của quý vị và/hoặc để thu thập và lưu trữ thông tin về hoạt động lướt web của quý vị trên nhiều nền tảng hoặc thiết bị khác nhau. Xin lưu ý rằng trình duyệt web của quý vị có thể không cho phép quý vị chặn việc sử dụng các công nghệ chuyển nền tảng hoặc thiết bị này và các cài đặt trình duyệt mà chặn các cookie thường có thể không có tác dụng đối với các kỹ thuật này. Để biết thêm thông tin về quảng cáo dựa trên sở thích và cách hủy đăng ký nhận loại hình quảng cáo này của các bên thứ ba là thành viên của chương trình hủy đăng ký của Liên minh Quảng cáo số ("LMQCS"), xin vui lòng truy cập địa chỉ www.aboutads.info.

Bằng việc truy cập vào Trang thông tin điện tử, cho dù với tư cách là người dùng đã đăng ký hoặc tư cách khác, quý vị xác nhận và nhất trí rằng quý vị cho phép chúng tôi theo dõi các hoạt động của quý vị và hoạt động sử dụng Trang thông tin điện tử của quý vị bằng các công nghệ đã đề cập ở trên cũng như các công nghệ tương tự được phát triển trong tương lai và chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ theo dõi này trong các thư điện tử được chúng tôi gửi cho quý vị.

 

3. Thông tin nhận dạng cá nhân và thông tin khác được sử dụng như thế nào

Tập đoàn NBA và các nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba, các nhà quảng cáo, các mạng và nền tảng quảng cáo, các đại diện/đại lý hoặc đối tác của Tập đoàn NBA (sau đây được gọi chung là các “Công ty liên kết”) có thể sử dụng thông tin của quý vị để cung cấp cho quý vị hoặc liên lạc với quý vị về các dịch vụ và thông tin mà quý vị yêu cầu (như các thông tin cập nhật về đăng ký chương trình Jr. NBA, thông báo bằng thư điện tử vv…), để giải quyết các tranh chấp, thu phí, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các dịch vụ này hoặc các vấn đề về xử lý sự cố, bảo vệ sự an toàn của những người dùng của chúng tôi và các mục đích khác mà quý vị đã được cung cấp thông tin như đã được thông báo tới quý vị tại thời điểm thu thập thông tin. Tập đoàn NBA và các Công ty liên kết của Tập đoàn NBA cũng có thể sử dụng thông tin của quý vị để đáp ứng những yêu cầu cụ thể của quý vị (như để trả lời cho các câu hỏi bằng thư điện tử); ngăn chặn các hoạt động có khả năng bị cấm hoặc bất hợp pháp và thực thi các điều khoản pháp lý (bao gồm nhưng không giới hạn ở các chính sách và điều khoản cung cấp dịch vụ của chúng tôi) điều chỉnh hoạt động sử dụng các Trang thông tin điện tử của chúng tôi của quý vị và/hoặc cho các mục đích mà quý vị đã cung cấp thông tin; để tùy chỉnh, đánh giá, phân tích và nâng cao các dịch vụ, nội dung và thiết kế của chúng tôi; hoặc để tùy chỉnh hoặc làm cho phù hợp cho từng cá nhân các quảng cáo, ưu đãi và nội dung được cung cấp cho quý vị trên cơ sở các truy cập và/hoặc hoạt động sử dụng các Trang thông tin điện tử của quý vị hoặc các trang thông tin điện tử trực tuyến hoặc di động khác, các ứng dụng, nền tảng hoặc dịch vụ và phân tích hiệu quả của các quảng cáo, ưu đãi và nội dung này cũng như sự tương tác của quý vị đối với chúng. Tập đoàn NBA và các Công ty liên kết của Tập đoàn NBA có thể sử dụng các "cookie" hoặc các công nghệ tương tự để gắn một số thông tin với một mã nhận dạng duy nhất mà sau đó gắn thông tin này với thiết bị hoặc trình duyệt của quý vị. Để biết thêm thông tin về cách thức hoạt động của các công nghệ này và cách thức sử dụng các công nghệ này của chúng tôi, xin vui lòng xem Mục có tiêu đề “Cookie và các công nghệ theo dõi khác của bên thứ ba”. Ngoài ra, Tập đoàn NBA và các Công ty liên kết của Tập đoàn NBA có thể sử dụng thông tin của quý vị và/hoặc bổ sung thêm vào thông tin của quý vị các thông tin mà chúng tôi có được từ các nguồn khác (như từ các đối tác, các nhà cung cấp là bên thứ ba, các nguồn công khai) để tùy chỉnh và nâng cao kinh nghiệm truy cập trực tuyến của quý vị, bao gồm cho các mục đích quảng cáo trực tuyến như được đề cập dưới đây và thông báo cho quý vị về các ưu đãi đặc biệt, các sản phẩm, dịch vụ và thông tin mà chúng tôi cho rằng quý vị có thể quan tâm. Tại các quốc gia nơi chúng tôi chỉ được phép sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị cho các mục đích tiếp thị trực tiếp khi được quý vị cho phép, chúng tôi sẽ chỉ thực hiện việc này khi đã được quý vị cho phép. Tại bất kỳ thời điểm nào, quý vị có thể hủy đăng ký nhận các thư điện tử thương mại của chúng tôi và các Công ty liên kết của chúng tôi thông qua việc biểu thị lựa chọn của quý vị theo các hướng dẫn được cung cấp trong các thư điện tử đã nhận. Quý vị cũng có thể thay đổi hoặc cập nhật thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị thông qua việc truy cập vào mục cài đặt người dùng của Trang thông tin điện tử.

Chúng tôi và/hoặc các Công ty liên kết của chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà quý vị cung cấp về người khác để gửi cho họ quà tặng, thẻ hoặc thư điện tử mà quý vị có thể mong muốn gửi cho họ từ các Trang thông tin điện tử và cho các mục đích khác được đề cập tại thời điểm thu thập thông tin.

Nếu quý vị lựa chọn gửi nội dung đăng (như đăng trên nhật ký cá nhân trên mạng hoặc diễn đàn thảo luận một vi-đê-ô hoặc ảnh được gửi dưới hình thức dự thi), chúng tôi hoặc các Công ty liên kết của chúng tôi có thể công bố tên đại diện của quý vị và các thông tin khác mà quý vị đã cung cấp cho chúng tôi. Nếu quý vị đăng ký và tạo lập hồ sơ trên các Trang thông tin điện tử, tên đại diện mà quý vị lựa chọn cũng như nội dung khác được quý vị cung cấp trên hồ sơ của mình (như ảnh, nhận xét, vi-đê-ô, bình luận) sẽ được hiển thị công khai trên các Trang thông tin điện tử và có thể được chúng tôi sử dụng lại và cung cấp lại cho người khác theo toàn quyền quyết định của mình. Đôi khi, chúng tôi có thể kết hợp thông tin mà chúng tôi thu thập được qua các Trang thông tin điện tử với thông tin được chúng tôi thu thập được từ các nguồn khác.

Tiếp thị trực tiếp từ Tập đoàn NBA. Tại từng thời điểm, NBAP có thể sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị để gửi cho quý vị thông tin về các sản phẩm, dịch vụ, giải thi đấu, sự kiện, sáng kiến từ thiện, hoạt động của chúng tôi hoặc của các đối tác kinh doanh của chúng tôi (do chúng tôi và các thành viên khác của Tập đoàn NBA trên toàn thế giới tổ chức) và thông tin mà chúng tôi cho rằng quý vị có thể quan tâm, bao gồm nhưng không giới hạn bởi thư thông báo, tin tức, các ưu đãi đặc biệt, thông tin khuyến mại, cuộc thi, cá cược liên quan đến Tập đoàn NBA và các đối tác kinh doanh của Tập đoàn NBA trên toàn cầu. NBAP cũng có thể cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị cho Tập đoàn NBA để Tập đoàn NBA sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị cho mục đích tiếp thị trực tiếp nêu trên. Tại một số quốc gia, chúng tôi chỉ được phép sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị và cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị cho các bên khác để thực hiện hiện mục đích tiếp thị trực tiếp khi đã được quý cho phép (trong một số trường hợp, đòi hỏi phải phải có chấp thuận bằng văn bản) để sử dụng (và cung cấp, tùy từng trường hợp) thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị cho mục đích này và chúng tôi sẽ chỉ thực hiện việc này tại các quốc gia này khi đã được quý vị cho phép. Bằng việc cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị để thực hiện mục đích tiếp thị trực tiếp, quý vị biểu thị việc quý vị cho phép chúng tôi sử dụng (và cung cấp, tùy từng trường hợp) thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị cho mục đích tiếp thị trực tiếp. Ngay cả khi quý vị đã cho phép việc này, tại bất kỳ thời điểm nào, quý vị cũng có thể lựa chọn hủy đăng ký nhận các thông tin liên lạc này mà không phải trả phí thông qua việc thực hiện theo các hướng dẫn hủy đăng ký được đề cập trong các thư điện tử hoặc thông tin liên lạc của chúng tôi (hoặc Tập đoàn NBA) đã được gửi cho quý vị. Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu hủy đăng ký của quý vị trong thời gian sớm nhất có thể. Ngay cả khi quý vị đã hủy đăng ký nhận các thông tin tiếp thị trực tiếp của chúng tôi, chúng tôi vẫn có thể liên lạc với quý vị về tài khoản của quý vị hoặc các dịch vụ mà quý vị đã yêu cầu hoặc nhận của chúng tôi.

 

4. Các đối tượng được chia sẻ thông tin

Như đã được đề cập ở trên, các Trang thông tin điện tử có thể tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân cho các thành viên trong Tập đoàn NBA. Tại từng thời điểm, các Trang thông tin điện tử cũng có thể chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân hoặc thông tin không mang tính nhận dạng cá nhân với các bên thứ ba được chúng tôi chỉ định để thực hiện một số dịch vụ liên quan tới việc điều hành một số hạng mục của các Trang thông tin điện tử, bao gồm tùy chỉnh, gửi, đánh giá, phân tích, cải tiến và hỗ trợ các dịch vụ, nội dung, quảng cáo và thiết kế của chúng tôi và tương tác của quý vị đối với các nội dung này cũng như gửi các thông điệp và quảng cáo có mức độ liên quan nhiều hơn cho quý vị. Các nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba chỉ được phép sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân theo phương thức phù hợp với Chính sách này.

Thông tin của quý vị cũng có thể được cung cấp cho pháp nhân mua lại toàn bộ hoặc một phần tài sản của các Trang thông tin điện tử trong giao dịch sáp nhập hoặc mua lại. Trong trường hợp đó, quý vị sẽ được thông báo về giao dịch này và được thông báo về các thay đổi trong chính sách bảo mật thông tin cá nhân áp dụng. Ngoài ra, chúng tôi có thể có toàn quyền tiết lộ thông tin để phối hợp với các cơ quan hoặc cán bộ thực thi pháp luật hoặc nhà nước khác hoặc nếu được yêu cầu tiết lộ thông tin theo giấy đòi hầu tòa, lệnh của tòa án hoặc thủ tục pháp lý khác của các tòa án, cơ quan thực thi pháp luật hoặc các chủ thể trong các khiếu nại được thực hiện bởi, chống lại hoặc có liên quan đến quý vị.

Tiếp thị trực tiếp từ các nhà tài trợ và đối tác kinh doanh. Tập đoàn NBA có một số nhà tài trợ và đối tác kinh doanh khác có thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có giá trị cho người dùng của chúng tôi. NBAP có thể cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị cho các nhà tài trợ và đối tác kinh doanh này để họ sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị cho mục đích tiếp thị trực tiếp. Các Trang thông tin điện tử có thể cung cấp cho họ địa chỉ nhận thư và các thông tin khác để họ có thể gửi ưu đãi cho quý vị. Tại một số quốc gia, chúng tôi chỉ được phép cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị cho các bên thứ ba để thực hiện mục đích tiếp thị trực tiếp khi đã được quý vị cho phép (trong một số trường hợp, đòi hỏi phải phải có chấp thuận bằng văn bản) để cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị cho mục đích này và chúng tôi sẽ chỉ thực hiện việc này tại các quốc gia này khi đã được quý vị cho phép. Bằng việc cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị để thực hiện mục đích này, quý vị biểu thị việc quý vị cho phép chúng tôi cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị cho mục đích tiếp thị trực tiếp. Như được đề cập dưới đây, các Trang thông tin điện tử sẽ không tiết lộ địa chỉ thư điện tử của quý vị cho các đối tác này nếu quý vị đã biểu thị rằng quý vị không muốn nhận thông tin, ưu đãi đặc biệt hoặc thông tin khuyến mại của các bên thứ ba thông qua thư điện tử hoặc các phương tiện khác. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào, quý vị không muốn chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với các đối tác này, quý vị có thể gửi yêu cầu cho chúng tôi bằng thư điện tử contact@jrnbaasia.com hoặc gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ Room 3101, The Lee Gardens, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong. Người nhận: Jr. NBA Asia Fan Relations (Bộ phận quan hệ với người hâm mộ Jr. NBA tại Châu Á). Chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu hủy đăng ký của quý vị và thông báo cho các đối tác này về yêu cầu hủy đăng ký của quý vị trong thời gian sớm nhất có thể. Tại từng thời điểm, các Trang thông tin điện tử cũng có thể chia sẻ hoặc cung cấp thông tin không mang tính nhận dạng cá nhân cho các đối tác này. 

Mặc dù Tập đoàn NBA thận trọng trong việc lựa chọn các đối tác và nhà quảng cáo của mình, chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm đối với nội dung trên các Trang thông tin điện tử của chúng tôi cũng như việc sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị của chúng tôi.  Các bên thứ ba liên kết với các Trang thông tin điện tử và/hoặc các Trang thông tin điện tử có thể liên kết (bao gồm nhưng không giới hạn ở các nhà quảng cáo, các nhà tài trợ và các trang khác trên mạng Internet) mà chúng tôi chia sẻ thông tin có chính sách bảo mật thông tin cá nhân và hoạt động thu thập dữ liệu độc lập. Chúng tôi khuyến cáo quý vị nên đọc chính sách bảo mật thông tin cá nhân của mọi trang thông tin điện tử mà mình truy cập. Các Trang thông tin điện tử không kiểm soát việc thu thập thông tin này và không thể chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với các chính sách hoặc hành động của các bên thứ ba.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin ẩn danh, không mang tính nhận dạng hoặc không nhằm nhận dạng quý vị với các nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba, các nhà quảng cáo, các mạng và nền tảng quảng cáo, các đại diện/đại lý và/hoặc đối tác của chúng tôi cho các mục đích quy định tại Chính sách này (như cải tiến thiết kế và nội dung của các đề nghị tương ứng của các bên đó, gửi thông điệp tiếp thị và quảng cáo có nội dung liên quan nhiều hơn, cho phép chúng tôi xác định kinh nghiệm sử dụng Internet của quý vị và thực hiện các phân tích).

 

5. Chuyển thông tin ra nước ngoài

Các bên được chúng tôi tiết lộ thông tin của quý vị có thể có địa chỉ bên trong hoặc bên ngoài lãnh thổ của quý vị và thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị có thể được chuyển đến một địa điểm bên ngoài lãnh thổ quốc gia của quý vị. Thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị được chúng tôi thu thập cũng có thể được lưu giữ tại một địa điểm bên ngoài lãnh thổ quốc gia của quý vị. Tại một số quốc gia, pháp luật bảo vệ dữ liệu có nội dung về cơ bản tương tự với pháp luật bảo vệ dữ liệu của quốc gia quý vị hoặc phục vụ cho cùng mục đích có thể chưa được ban hành. Điều đó có nghĩa là thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị có thể không được bảo vệ với cùng mức độ hoặc mức độ tương tự như tại quốc gia của quý vị. Trong trường hợp đó, nếu pháp luật có yêu cầu, chúng tôi sẽ ký kết hợp đồng với các bên nhận thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị để bảo đảm dữ liệu cá nhân của quý vị được bảo vệ với cùng mức độ như tại quốc gia của quý vị.

 

6. Quảng cáo trực tuyến:

Các Trang thông tin điện tử chỉ định Bên điều hành và các bên thứ ba thực hiện các quảng cáo trên các Trang thông tin điện tử và thay mặt chúng tôi thực hiện các quảng cáo trên mạng Internet. Thông thường, các quảng cáo hiển thị cho quý vị được dựa trên nội dung của trang mà quý vị đang xem, tuy nhiên, cũng tôi cũng cung cấp các quảng cáo được thực hiện để phù hợp với sở thích của quý vị. Chúng tôi hy vọng rằng thông qua việc đưa ra các quảng cáo được thực hiện phù hợp với sở thích của quý vị, chúng tôi sẽ giúp nâng cao kinh nghiệm truy cập trực tuyến của quý vị. Như một phần trong quy trình này, Bên điều hành và/hoặc các bên thứ ba này có thể thu thập thông tin về các hoạt động trực tuyến của quý vị trên các Trang thông tin điện tử và các trang thông tin điện tử khác và bổ sung các thông tin này vào thông tin của các bên thứ ba với nỗ lực nhằm phỏng đoán những điều mà quý vị quan tâm và gửi cho quý vị các quảng cáo hoặc nội dung khác nhằm đáp ứng các mối quan tâm này.

Ví dụ, nếu quý vị thường truy cập vào nội dung về một đội bóng rổ cụ thể của NBA trên các Trang thông tin điện tử, chúng tôi có thể sử dụng "các tập tin chỉ báo" để phỏng đoán điều mà quý vị có thể quan tâm đối với đội bóng rổ này của NBA và có thể gửi cho quý vị quảng cáo liên quan đến sở thích đó. Điều quan trọng là quý vị cần hiểu rằng các công nghệ này sử dụng các mã nhận dạng ẩn danh trong các "cookie" được lưu giữ trong trình duyệt của quý vị.

Hủy đăng ký nhận thông tin quảng cáo. Chúng tôi cung cấp cho quý vị các lựa chọn liên quan đến quảng cáo dựa trên sở thích. Như đã đề cập ở trên, nếu quý vị tạo cấu hình các cài đặt trình duyệt của quý vị để từ chối tất cả các cookie, quý vị sẽ giảm số lượng các quảng cáo dựa trên sở thích được gửi cho quý vị thay mặt cho chúng tôi. Nếu quý vị lựa chọn hình thức hủy đăng ký nhận thông tin quảng cáo có mức độ hạn chế cao hơn mà không từ chối tất cả các cookies, quý vị có thể hủy đăng ký đối với từng pháp nhân tham gia vào việc gửi các quảng cáo dựa trên sở thích thay mặt chúng tôi. Quý vị cũng có thể lựa chọn sử dụng các công cụ khác nhau (như các chương trình bổ sung của trình duyệt) để chặn các tập tin chỉ báo. Xin lưu ý rằng việc hủy đăng ký nhận quảng cáo dựa trên sở thích sẽ không làm giảm tổng số quảng cáo mà quý vị nhận được.

Quảng cáo và theo dõi trên thiết bị di động. Chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba, các nhà quảng cáo, các mạng và nền tảng quảng cáo, các đại diện/đại lý và/hoặc đối tác của chúng tôi cũng có thể thu thập các mã nhận dạng được thiết kế để cho phép thực hiện quảng cáo trên thiết bị di động của của quý vị. Tuy nhiên, tùy thuộc vào thiết bị di động của quý vị, quý vị có thể cài đặt lại mã nhận dạng quảng cáo của thiết bị di động của quý vị tại bất kỳ thời điểm nào thông qua truy cập vào tính năng cài đặt trên thiết bị di động của quý vị. Ngoài ra, khi sử dụng một ứng dụng di động, quý vị có thể nhận được các quảng cáo được làm cho phù hợp với ứng dụng. Mỗi hệ điều hành (như hiện nay là iOS trên điện thoại của Apple, Android trên các thiết bị sử dụng Android và Windows trên các thiết bị sử dụng Microsoft) cung cấp các hướng dẫn riêng về cách thức hạn chế việc gửi các quảng cáo được làm cho phù hợp với ứng dụng. Quý vị có thể xem các tài liệu hỗ trợ và/hoặc các cài đặt bảo mật thông tin cá nhân dành cho các hệ điều hành tương ứng để hủy đăng ký nhận các quảng cáo này. Đối với các thiết bị và/hoặc hệ điều hành khác, xin vui lòng truy cập các cài đặt bảo mật thông tin cá nhân của thiết bị liên quan hoặc liên hệ nhà điều hành nền tảng áp dụng.

 

7. Quý vị có những lựa chọn nào liên quan đến thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin, hủy đăng ký

Phụ thuộc vào các hạn chế được đề cập dưới đây, nếu quý vị lựa chọn tạo hồ sơ người dùng trên Trang thông tin điện tử, quý vị sẽ định kỳ nhận được các thư điện tử liên quan đến tài khoản của mình (như các thư điện tử bao gồm hoặc mô tả các lợi ích của việc đăng ký chương trình Jr. NBA, thông báo cho quý vị về những thay đổi đối với tình trạng đăng ký của quý vị hoặc cung cấp các thông tin khác về đăng ký của quý vị). Ngoài ra, với tư cách là một người dùng đã đăng ký của các Trang thông tin điện tử, quý vị sẽ có cơ hội được nhận các thư thông báo, các ưu đãi của các nhà tài trợ được lựa chọn và các thông tin khuyến mại bằng thư điện tử. Quý vị sẽ nhận các thư điện tử này dựa trên sở thích được biểu thị trong quá trình đăng ký hoặc các thay đổi sau đó được thực hiện đối với các sở thích của quý vị. Tại các quốc gia nơi chúng tôi chỉ được phép sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị cho mục đích tiếp thị trực tiếp khi đã được quý vị cho phép, chúng tôi sẽ chỉ thực hiện việc này khi quý vị đã cho phép trong các sở thích được biểu thị trong quá trình đăng ký hoặc các thay đổi sau đó được thực hiện đối với các sở thích của quý vị. Nếu quý vị muốn thay đổi sở thích nhận thư điện tử của quý vị, quý vị có thể thực hiện việc này thông qua việc truy cập vào tính năng cài đặt hồ sơ của quý vị tại mục cài đặt người dùng của Trang thông tin điện tử hoặc biểu thị sở thích của quý vị theo các hướng dẫn được cung cấp trong các thư điện tử đã nhận. Nếu cần phải đăng nhập tên thành viên và mật khẩu để truy cập vào tính năng này, quý vị cần phải cung cấp các thông tin này để cập nhật các sở thích của quý vị. Nếu quý vị quên mật khẩu, quý vị có thể lấy lại mật khẩu bằng việc truy cập vào mục đăng nhập và yêu cầu gửi cho quý vị gợi ý hoặc mật khẩu tạo lập mới.

 

8. Quy trình bảo mật hiện đang áp dụng để bảo vệ các thông tin thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi không bị mất, sử dụng sai mục đích hoặc sửa đổi

Các Trang thông tin điện tử có các biện pháp bảo mật được chấp nhận rộng rãi để bảo vệ các thông tin thuộc kiểm soát của các Trang thông tin điện tử không bị mất, sử dụng sai mục đích hoặc bị thay đổi. Các máy chủ của các Trang thông tin điện tử có chứa thông tin nhận dạng cá nhân được lưu giữ tại các cơ sở an toàn và được kiểm soát nhiệt độ. Ngoài việc bảo vệ các máy chủ, chúng tôi còn bảo vệ tránh mất dữ liệu thông qua hình thức sao lưu dữ liệu, thực hiện kiểm tra sự nhất quán và hạn chế việc truy cập thông tin trên các máy chủ của chúng tôi. Các tính năng khác như thư điện tử và thông tin liên hệ với chúng tôi không được mã hóa. Khi cung cấp thông tin nhạy cảm trên mạng Internet, quý vị cũng cần xem trình duyệt của quý vị để xác định xem "Tầng kết nối bảo mật", một giao thức bảo mật tiêu chuẩn trong ngành có được sử dụng hay không (thường được biểu thị dưới dạng hình ảnh một ổ khóa trên khung trình duyệt). Ngoài ra, chỉ những nhân viên cần phải thiến hành các nhiệm vụ kinh doanh của chúng tôi mới được quyền truy cập vào thông tin về người dùng trên mỗi Trang thông tin điện tử.

Xin lưu ý rằng bất kỳ thông tin nào mà quý vị chuyển hoặc cung cấp trên mạng Internet có thể được người khác thu thập và sử dụng hoặc bị các bên thứ ba chặn trái phép. Việc truyền lữu liệu trên mạng Internet không đảm bảo an toàn tuyệt đối. Mặc dù chúng tôi đã nỗ lực sử dụng các biện pháp thích hợp về mặt thương mại để bảo vệ thông tin của quý vị, chúng tôi không thể bảo đảm an toàn cho bất kỳ thông tin nào mà quý vị chuyển cho chúng tôi.

Tài khoản của quý vị trên Trang thông tin điện tử được bảo vệ bằng mật khẩu. Chúng tôi khuyến nghị rằng quý vị không nên tiết lộ mật khẩu cho mình cho bất kỳ ai. Tại mọi thời điểm, nhân viên của các Trang thông tin điện tử sẽ không hỏi mật khẩu của quý vị bằng thư điện tử. Nếu quý vị nhận được yêu cầu như vậy, xin vui lòng thông báo cho các Trang thông tin điện tử ngay lập từ bằng thư điện tử tại địa chỉ contact@jrnbaasia.com hoặc gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ Room 3101, The Lee Gardens, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong, Người nhận: Jr. NBA Asia Fan Relations (Bộ phận quan hệ với người hâm mộ Jr. NBA tại Châu Á). Trên hết, quý vị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm duy trì bảo mật tên thành viên, mật khẩu và/hoặc thông tin khác về tài khoản của quý vị.

Mọi thông tin do người dùng cung cấp tự nguyện và được đăng tải trên các Trang thông tin điện tử (trên bảng tin, nhật ký web và/hoặc vùng nói chuyện) có thể được xem và sử dụng bởi người khác. Nếu người dùng đăng tải thông tin nhận dạng cá nhân mà có thể truy cập trực tuyến công khai, người dùng phải tự chịu rủi ro. Trong trường hợp đó, người dùng chấp nhận rằng người dùng có thể nhận được các thông điệp không theo yêu cầu từ các bên khác.

 

9. Quý vị có thể hiệu chỉnh các thông tin không chính xác bằng cách nào

Quý vị có quyền yêu cầu hiệu chỉnh thông tin nhận dạng cá nhân mà quý vị đã cung cấp cho chúng tôi. Để bảo đảm dữ liệu cá nhân mà quý vị cung cấp thông qua Trang thông tin điện tử này được chính xác, cập nhật và hoàn chỉnh, xin vui lòng gửi thư điện tử cho chúng tôi theo địa chỉ contact@jrnbaasia.com hoặc gửi thư cho chúng tôi đến địa chỉ Room 3101, The Lee Gardens, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong, Người nhận: Jr. NBA Asia Fan Relations (Bộ phận quan hệ với người hâm mộ Jr. NBA tại Châu Á). Ngay khi nhận được thông tin liên lạc của quý vị, chúng tôi sẽ thực hiện các công việc thích hợp để cập nhật hoặc hiệu chỉnh thông tin mà chúng tôi đang nắm giữ hoặc loại bỏ quý vị khỏi ca-ta-lô và danh sách nhận thư của chúng tôi. Quý vị cũng sẽ có quyền lựa chọn hiệu chỉnh các thông tin không chính xác trên hồ sơ của quý vị trên Trang thông tin điện tử hoặc đăng ký khác bằng cách truy cập vào khu vực dành cho thành viên và cập nhật hồ sơ và sở thích của quý vị hoặc đăng ký lại. Nếu cần phải cung cấp tên và mật khẩu để truy cập vào tính năng này, quý vị cần phải cung cấp thông tin này để cập nhật thông tin người dùng của quý vị. Trong trường hợp quý vị quên mật khẩu, quý vị có thể lấy lại mật khẩu bằng cách truy cập vào [điền dẫn chiếu đến mục hồ sơ người dùng] và yêu cầu gửi gợi ý cho quý vị theo địa chỉ thư điện tử quý vị đã cung cấp trong quá trình đăng ký.  

 

10. Quý vị có thể truy cập vào thông tin của quý vị bằng cách nào

Quý vị có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của quý vị mà chúng tôi đang nắm giữ bằng cách gửi thư điện tử cho chúng tôi theo địa chỉ contact@jrnbaasia.com hoặc gửi thư cho chúng tôi đến địa chỉ Room 3101, The Lee Gardens, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong, Người nhận: Jr. NBA Asia Fan Relations (Bộ phận quan hệ với người hâm mộ Jr. NBA tại Châu Á).  Chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý để thực hiện yêu cầu truy cập dữ liệu.

 

11. Lưu trữ dữ liệu

Thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị có thể được lưu trữ và tiếp tục sử dụng cho đến khi: (i) các mục đích sử dụng liên quan thông tin của quý vị được đề cập trong Chính sách này không còn được áp dụng; và (ii) chúng tôi không còn nghĩa vụ theo quy định pháp luật áp dụng, nghĩa vụ hợp đồng hoặc mục đích kinh doanh hợp pháp để lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị và việc giữ lại thông tin cá nhân của quý vị không còn cần thiết cho việc xác lập, thực hiện hoặc biện hộ trong bất kỳ khiếu nại nào.

 

12. Lựa chọn pháp luật; giải quyết tranh chấp

Chính sách này và việc sử dụng các Trang thông tin điện tử của quý vị sẽ được điều chỉnh, diễn giải và thực thi theo pháp luật củaSingapre, và quí vị không hủy ngang và vô điều kiện nộp cho Tòa Án Singapore với thẩm quyền xét xử không độc quyền của tòa án này.

 

 

13. Dữ liệu được lưu giữ tại Singapore

Các máy chủ lưu giữ dữ liệu của chúng tôi được đặt tại Singapore. Bằng việc sử dụng các Trang thông tin điện tử, quý vị hiểu và nhất trí rằng thông tin của quý vị được thu thập, lưu giữ, sử dụng và/hoặc chuyển đến Singapore theo quy định trong Chính sách này. Quý vị cũng hiểu rằng các hoạt động này sẽ được tiến hành theo quy định của pháp luật Singapore mà có thể không giống với các quy định pháp luật tại quốc gia của quý vị.

 

14. Lưu ý dành cho các bậc cha mẹ

Trang thông tin điện tử có chính sách không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân của trẻ em dưới 15 tuổi. Một số tính năng tương tác trên các Trang thông tin điện tử yêu cầu phải đăng ký mới được tham gia (như thông báo bằng thư điện tử, đăng ký chương trình Jr. NBA). Tất cả những người đăng ký sẽ phải điền đầy đủ họ tên, số CMND/thẻ căn cước, giới tính, ngày sinh, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại liên hệ, trường học, địa chỉ nhận thư, cỡ áo phông và thông tin của của bố mẹ/người giám hộ hợp pháp, gồm họ tên, số CMND/thẻ căn cước, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại liên hệ và quan hệ với người đăng ký. Nếu các Trang thông tin điện tử phát hiện một người đăng ký dưới 15 tuổi dựa trên các thông tin được cung cấp trong quá trình đăng ký, người đó sẽ không được phép đăng ký sử dụng các tính năng đó trên các Trang thông tin điện tử. Ngoài ra, trong trường hợp trẻ em dưới 15 tuổi tìm cách đăng ký sử dụng một số tính năng tương tác trên các Trang thông tin điện tử, cậu hoặc cô bé đó có thể được hướng dẫn chuyển đến nội dung không bao gồm việc cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân. Trẻ vị thành niên biểu thị rằng mình dưới 15 tuổi sẽ không được tham gia vào các tính năng tương tác trên các Trang thông tin điện tử có bao gồm nội dung thu thập và lưu giữ thông tin nhận dạng cá nhân (như tham gia rút thăm trúng thưởng) và sẽ không được liên lạc về các ưu đãi đặc biệt hoặc khuyến mại.

Các Trang thông tin điện tử hợp tác với (và có thể cung cấp các liên kết đến) các trang thông tin điện tử của bên thứ ba cung cấp các tính năng được đề cập trên các Trang thông tin điện tử. Việc đăng ký sử dụng các tính năng này phải tuân thủ các chính sách bảo mật thông tin cá nhân của các bên thứ ba điều hành các trang thông tin điện tử thực hiện đăng ký. Các trang thông tin điện tử của bên thứ ba có thể cho phép trẻ em dưới 15 tuổi đăng ký các tính năng này trên các trang của họ theo các chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên các trang này. Các bên điều hành trang thông tin điện tử của bên thứ ba chịu trách nhiệm bảo đảm rằng các trang thông tin của họ tuân thủ luật, quy định và quy chế hiện hành. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem các chính sách bảo mật thông tin cá nhân của mỗi trang thông tin điện tử của bên thứ ba tương ứng.

 

15. Cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân của người khác

Nếu quý vị cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân của người khác (bao gồm các thành viên gia đình của quý vị), quý vị phải bảo đảm với chúng tôi rằng quý vị đã thông báo cho người đó về các mục đích mà chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của người đó và người đó nhất trí với việc quý vị chuyển thông tin cá nhân của người đó cho chúng tôi để phục vụ cho các mục đích này.

 

16. Liên hệ với chúng tôi

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về các nội dung bảo mật thông tin cá nhân trên các Trang thông tin điện tử của chúng tôi hoặc việc thực hiện các quyền của quý vị theo Chính sách này hoặc muốn khiếu nại, xin vui lòng gửi thư điện tử cho chúng tôi theo địa chỉ contact@jrnbaasia.com hoặc gửi thư cho chúng tôi đến địa chỉ Room 3101, The Lee Gardens, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong, Người nhận: Jr. NBA Asia Fan Relations (Bộ phận quan hệ với người hâm mộ Jr. NBA tại Châu Á).

 

CẬP NHẬT GẦN NHẤT: ngày 1 tháng 12 năm 2019

Bản quyền của  NBA Properties, Inc. năm 2019. Toàn bộ các quyền được bảo lưu.

Việc sử dụng Trang thông tin điện tử này biểu thị việc quý vị chấp thuận Chính sách này bảo mật thông tin cá nhân này và các Điều khoản sử dụng.

    

Đối tác

Đối tác