Chào mừng trở lại!

Email / Tên người dùng hoặc Mật khẩu không chính xác!
Quên mật khẩu? Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay.
 • Region
 • Asia
 • Indonesia
 • Vietnam
 • Thailand
 • Language
  • English
  • English
  • Bahasa
  • English
  • Vietnamese
  • English
  • Thai

Chương Trình Giáo Dục Kurikulum

moe-rookie-1180x325

Rookie Level

Ơ cấp đô Rookie, môn nay hoan toan mang tinh giải tri, hoat đông va hoc các ky năng chinh cơ bản. Đây la bươc đâu lam quen vơi bong rô cho hâu hêt ngươi chơi, vi vây việc nay nên la môt trải nghiệm tich cưc. Nên han chê thi đấu đôi kháng mỗi bên 5 ngươi cho đên phân sau cua cấp đô. Muc tiêu cua cấp đô Nhâp Môn la tham gia hoat đông va tao cơ sở cho các ky năng vân đông.

TÌM HIỂU THÊM
CẤP ĐỘ MỤC TIÊU BEGINNER
LEVEL STAGES 12
MODULES 5
TÌM HIỂU THÊM
moe-starter-1180x325

Starter Level

Ở cấp độ Starter, các kỹ năng cơ bản bắt đầu được rèn luyện và mở rộng. Vì người tập giờ đã tiếp xúc với trò chơi, họ bắt đầu hiểu cách chơi trong môi trường đồng đội. Trong cấp độ Starter này, chúng ta giới thiệu các khái niệm về đội tấn công và đội phòng ngự. Các thi đấu đối kháng mỗi bên 5 người vẫn còn hạn chế, tuy nhiên, tần suất tập luyện có thể tăng lên so với cấp độ Rookie. Mục tiêu của cấp độ Starter là tiếp tục bầu không khí vui nhộn, phát triển thêm kỹ năng, và tìm hiểu khái niệm đồng đội.

TÌM HIỂU THÊM
CẤP ĐỘ MỤC TIÊU INTERMEDIATE
LEVEL STAGES 12
MODULES 5
TÌM HIỂU THÊM
moe-junior-high-school-1180x325

All-Star Level

Ở cấp độ All-Star, người tập Jr. NBA bắt đầu có được sức bền, sự nhanh nhẹn và khả năng phản ứng với tình huống trong trận đấu tốt hơn. Việc luyện tập sẽ tiến thêm đến khái niệm đội bóng, đồng thời vẫn luôn nhấn mạnh việc phát triển kỹ năng. Cam kết về thời gian nhiều hơn thường được yêu cầu ở cấp độ All-Star vì số buổi luyện tập đội bóng tăng lên. Mục tiêu của cấp độ All-Star là bắt đầu áp dụng trực tiếp hơn nữa các kỹ năng và khái niệm đội bóng trong các tình huống trận đấu.

TÌM HIỂU THÊM
CẤP ĐỘ MỤC TIÊU ADVANCED
LEVEL STAGES 12
MODULES 5
TÌM HIỂU THÊM
moe-all-star-1180x325

MVP Level

Ở cấp MVP, cầu thủ Jr.NBA sẽ bắt đầu cạnh tranh thường xuyên hơn để áp dụng và trau dồi các kỹ năng mà họ đã phát triển. Cầu thủ sẽ bắt đầu chuyên môn hóa và đặt mình vào vai trò và vị trí cụ thể hơn. Chiến thuật của đội và chiến thuật trò chơi cũng sẽ được tiếp tục thực hiện ở cấp MVP.

TÌM HIỂU THÊM
CẤP ĐỘ MỤC TIÊU EXPERT
LEVEL STAGES 12
MODULES 5
TÌM HIỂU THÊM
;
moe-rookie-1180x325

Rookie Level

Ơ cấp đô Rookie, môn nay hoan toan mang tinh giải tri, hoat đông va hoc các ky năng chinh cơ bản. Đây la bươc đâu lam quen vơi bong rô cho hâu hêt ngươi chơi, vi vây việc nay nên la môt trải nghiệm tich cưc. Nên han chê thi đấu đôi kháng mỗi bên 5 ngươi cho đên phân sau cua cấp đô. Muc tiêu cua cấp đô Nhâp Môn la tham gia hoat đông va tao cơ sở cho các ky năng vân đông.

TÌM HIỂU THÊM
CẤP ĐỘ MỤC TIÊU BEGINNER
LEVEL STAGES 12
MODULES 5
TÌM HIỂU THÊM
moe-starter-1180x325

Starter Level

Ở cấp độ Starter, các kỹ năng cơ bản bắt đầu được rèn luyện và mở rộng. Vì người tập giờ đã tiếp xúc với trò chơi, họ bắt đầu hiểu cách chơi trong môi trường đồng đội. Trong cấp độ Starter này, chúng ta giới thiệu các khái niệm về đội tấn công và đội phòng ngự. Các thi đấu đối kháng mỗi bên 5 người vẫn còn hạn chế, tuy nhiên, tần suất tập luyện có thể tăng lên so với cấp độ Rookie. Mục tiêu của cấp độ Starter là tiếp tục bầu không khí vui nhộn, phát triển thêm kỹ năng, và tìm hiểu khái niệm đồng đội.

TÌM HIỂU THÊM
CẤP ĐỘ MỤC TIÊU INTERMEDIATE
LEVEL STAGES 12
MODULES 5
TÌM HIỂU THÊM
moe-junior-high-school-1180x325

All-Star Level

Ở cấp độ All-Star, người tập Jr. NBA bắt đầu có được sức bền, sự nhanh nhẹn và khả năng phản ứng với tình huống trong trận đấu tốt hơn. Việc luyện tập sẽ tiến thêm đến khái niệm đội bóng, đồng thời vẫn luôn nhấn mạnh việc phát triển kỹ năng. Cam kết về thời gian nhiều hơn thường được yêu cầu ở cấp độ All-Star vì số buổi luyện tập đội bóng tăng lên. Mục tiêu của cấp độ All-Star là bắt đầu áp dụng trực tiếp hơn nữa các kỹ năng và khái niệm đội bóng trong các tình huống trận đấu.

TÌM HIỂU THÊM
CẤP ĐỘ MỤC TIÊU ADVANCED
LEVEL STAGES 12
MODULES 5
TÌM HIỂU THÊM
moe-all-star-1180x325

MVP Level

Ở cấp MVP, cầu thủ Jr.NBA sẽ bắt đầu cạnh tranh thường xuyên hơn để áp dụng và trau dồi các kỹ năng mà họ đã phát triển. Cầu thủ sẽ bắt đầu chuyên môn hóa và đặt mình vào vai trò và vị trí cụ thể hơn. Chiến thuật của đội và chiến thuật trò chơi cũng sẽ được tiếp tục thực hiện ở cấp MVP.

TÌM HIỂU THÊM
CẤP ĐỘ MỤC TIÊU EXPERT
LEVEL STAGES 12
MODULES 5
TÌM HIỂU THÊM
;

Đối tác

Đối tác