• Region
 • Asia
 • Indonesia
 • Vietnam
 • Thailand
 • Language
  • English
  • English
  • Bahasa
  • English
  • Vietnamese
  • English
  • Thai

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ Silabus Departemen Pendidikan

moe-primary-school-455-295

ประถมศึกษา

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการสำหรับภาคพื้นเอเชียได้จัดเตรียมแผนการสอน ทักษะ และท่าที่เหมาะสมต่อการศึกษาในโรงเรียนให้กับคุณครู พร้อมด้วยคำอธิบายที่ชัดเจนและง่ายต่อการดำเนินการ คุณจะพบกับเนื้อหาที่น่าสนใจในการทำให้คาบเรียนสนุกสนาน มีการโต้ตอบ และโอกาสทางการศึกษาา

เรียนรู้เพิ่ม
ระดับเป้าหมาย YEAR 4 - YEAR 6
เกณฑ์วัดระดับ 6
เกณฑ์สำหรับวัด 5
เรียนรู้เพิ่ม
moe-junior-high-school-455-295

มัธยมต้น

การฝึกฝนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 บทเรียนเหล่านี้ได้พัฒนาจากพื้นฐานของเกม เพื่อการทำความเข้าใจชั้นเชิงและการเล่นแบบทีม มีการเน้นย้ำเพิ่มเติมในเรื่องของการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการแก้ไขปัญหา นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนให้สื่อสารกันและกันเพื่อหาข้อแก้ไขและมีโอกาสได้ร่วมเล่นมากมาย

เรียนรู้เพิ่ม
ระดับเป้าหมาย YEAR 7 - YEAR 9
เกณฑ์วัดระดับ 6
เกณฑ์สำหรับวัด 5
เรียนรู้เพิ่ม
moe-senior-high-school-455-295

มัธยมปลาย

ระดับสูงสุดของหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของเรามุ่งเน้นในเกม 5 ต่อ 5 และเตรียมพร้อมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบในฐานะนักกีฬาบาสเกตบอล โค้ช หรือเจ้าหน้าที่ การเล่นเชิงรุกแบบทีม และกลยุทธ์การป้องกันได้มีการนำเสนอด้วยระยะเวลาที่มากพอให้นักเรียนได้วิเคราะห์ปัญหาและเติมเต็มหน้าที่ที่สำคัญต่อการแก้ไขปัญหานั้น ๆ ในสภาพแวดล้อมของทีม

เรียนรู้เพิ่ม
ระดับเป้าหมาย YEAR 10 - YEAR 12
เกณฑ์วัดระดับ 6
เกณฑ์สำหรับวัด 5
เรียนรู้เพิ่ม
moe-primary-school-455-295

ประถมศึกษา

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการสำหรับภาคพื้นเอเชียได้จัดเตรียมแผนการสอน ทักษะ และท่าที่เหมาะสมต่อการศึกษาในโรงเรียนให้กับคุณครู พร้อมด้วยคำอธิบายที่ชัดเจนและง่ายต่อการดำเนินการ คุณจะพบกับเนื้อหาที่น่าสนใจในการทำให้คาบเรียนสนุกสนาน มีการโต้ตอบ และโอกาสทางการศึกษาา

ระดับเป้าหมาย YEAR 4 - YEAR 6
บททดสอบของแต่ละระดับ 6
เกณฑ์สำหรับวัด 5
moe-junior-high-school-455-295

มัธยมต้น

การฝึกฝนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 บทเรียนเหล่านี้ได้พัฒนาจากพื้นฐานของเกม เพื่อการทำความเข้าใจชั้นเชิงและการเล่นแบบทีม มีการเน้นย้ำเพิ่มเติมในเรื่องของการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการแก้ไขปัญหา นักเรียนจะได้รับการสนับสนุนให้สื่อสารกันและกันเพื่อหาข้อแก้ไขและมีโอกาสได้ร่วมเล่นมากมาย

ระดับเป้าหมาย YEAR 7 - YEAR 9
บททดสอบของแต่ละระดับ 6
เกณฑ์สำหรับวัด 5
moe-senior-high-school-455-295

มัธยมปลาย

ระดับสูงสุดของหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของเรามุ่งเน้นในเกม 5 ต่อ 5 และเตรียมพร้อมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบในฐานะนักกีฬาบาสเกตบอล โค้ช หรือเจ้าหน้าที่ การเล่นเชิงรุกแบบทีม และกลยุทธ์การป้องกันได้มีการนำเสนอด้วยระยะเวลาที่มากพอให้นักเรียนได้วิเคราะห์ปัญหาและเติมเต็มหน้าที่ที่สำคัญต่อการแก้ไขปัญหานั้น ๆ ในสภาพแวดล้อมของทีม

ระดับเป้าหมาย YEAR 10 - YEAR 12
บททดสอบของแต่ละระดับ 6
เกณฑ์สำหรับวัด 5

พาร์ทเนอร์

พาร์ทเนอร์