CầU THủ
PHụ HUYNH
HUấN LUYệN VIêN
VIETNAM VIETNAMESE

Welcome back!

Email/Username or Password is incorrect! No account yet? Create one now

Tham gia các hoạt động của Jr. NBA!

Học hỏi làm thế nào để #PlayLikeAStar và trở thành All-Star Jr. NBA 2020 của chúng tôi!
XEM NGAY

Ngày

Giờ

Phút

Giây

NBA Japan Games 2019

October 08, 2019 AT 12:00 AM UTC+08:00
CáC HOạT độNG
 • Dec

  11

  Học viện huấn luyện viên Jr. NBA - Vietnam (Ha Noi)

  Một học viện dành cho các huấn luyện viên và giáo viên thể chất để học hỏi về bóng rổ và phương pháp hướng dẫn cho các học sinh của họ.

  COMING SOON

 • Dec

  07

  Học viện huấn luyện viên Jr. NBA - Thailand (Bangkok)

  Một học viện dành cho các huấn luyện viên và giáo viên thể chất để học hỏi về bóng rổ và phương pháp hướng dẫn cho các học sinh của họ

  COMING SOON

 • Nov

  04

  Học viện huấn luyện viên Jr. NBA - Indonesia (Tegal)

  Một học viện dành cho các huấn luyện viên và giáo viên thể chất để học hỏi về bóng rổ và phương pháp hướng dẫn cho các học sinh của họ

  COMING SOON

 • Dec

  11

  Học viện huấn luyện viên Jr. NBA - Vietnam (Ha Noi)

  Một học viện dành cho các huấn luyện viên và giáo viên thể chất để học hỏi về bóng rổ và phương pháp hướng dẫn cho các học sinh của họ.

  COMING SOON

 • Dec

  02

  Học viện huấn luyện viên Jr. NBA - Vietnam (Hue)

  Một học viện dành cho các huấn luyện viên và giáo viên thể chất để học hỏi về bóng rổ và phương pháp hướng dẫn cho các học sinh của họ

  COMING SOON

 • Oct

  03

  Học viện huấn luyện viên Jr. NBA - Indonesia (Bali)

  Một học viện dành cho các huấn luyện viên và giáo viên thể chất để học hỏi về bóng rổ và phương pháp hướng dẫn cho các học sinh của họ

  COMING SOON

XU HướNG
THEO DõI CHúNG TôI
TRảI NGHIệM
Người tiên phong
Hướng dẫn: Di chuyển không bóng dành cho các cầu thủ ném bóng
Sẵn sàng bắt đầu trận đấu với bài tập khởi động này!
Jr. NBA: Hội Trại Tuyển Chọn Châu Á Thái Bình Dương đã ở đây!
Jr. NBA: Họ sẽ đại diện Châu Á Thái Bình Dương có mặt tại Global Championship 2019!
Bạn có phải là Jedi Master? Gấu Jazz Bear thì nghĩ vậy đấy
ĐốI TáC