Chào mừng trở lại!

Email / Tên người dùng hoặc Mật khẩu không chính xác!
Quên mật khẩu? Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay.

Processing Event Registration

Bắt đầu ngay hôm nay

Sẵn sàng trận đấu cùng những bài tập khởi động MỚI MẺ này
HỌC NGAY THÔI

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Jr. NBA APAC Selection Camp

March 05, 2020 AT 8:00 AM UTC+08:00
ACTIVITIES
TRảI NGHIệM
Training Drills Episode 10: Stuck in the Mud
Training Drills Episode 9: Warm Up
Training Drills Episode 8: 1 on 1 Tag
Training Drills Episode 7: 1 on 1 Just Play
Training Drills Episode 6: Superman
Training Drills Episode 5: Crab Shuffle
XU HướNG
THEO DõI CHúNG TôI
ĐốI TáC