Chào mừng trở lại!

Email / Tên người dùng hoặc Mật khẩu không chính xác!
Quên mật khẩu? Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay.

Bạn là cầu thủ NBA nào?

Luôn muốn biết bạn giống cầu thủ NBA nào nhất ư? Trả lời những cầu thủ này và tìm hiểu xem nào!

Trả lời những câu hỏi ngay nào!

Jr. NBA Coaches

Học hỏi phương pháp dạy bóng rổ và xem những video về kỹ năng và thực hành ngay!
XEM NGAY

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Jr. NBA Coaches Academy - Surabaya

March 05, 2020 AT 9:00 AM UTC+08:00
ACTIVITIES
XU HướNG
THEO DõI CHúNG TôI
TRảI NGHIệM
Làm sao để: Tạo ra ảnh hưởng đến hàng phòng thủ, Phần III
Rèn luyện cơ bắp chân cùng Lily Taulelei!
Cải thiện khả năng linh hoạt cùng Josh Jackson!
Level Up! Episode 35: Meditation Session
Camille Nolasco cải thiện kỹ năng cùng bài tập Figure 8 Dribble!
Làm sao để: Tạo ra ảnh hưởng đến hàng phòng thủ, Phần II

Bạn là cầu thủ NBA nào?

Luôn muốn biết bạn giống cầu thủ NBA nào nhất ư? Trả lời những cầu thủ này và tìm hiểu xem nào!

Trả lời những câu hỏi ngay nào!
;
ĐốI TáC